Blickle voorwaarden voor gebruik

voor de gratis CAD-download service

Met onze partners werken wij nauw en in vol vertrouwen samen.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (hierna "Blickle") stelt zijn CAD-gegevens online ter beschikking
van zijn partners (klanten), zodat die gegevens in de ontwikkeling van lopende klantprojecten kunnen worden geïntegreerd.
Blickle biedt deze online service vrijwillig aan. Blickle bepaalt de omvang en het type van de download-gegevens.
Op dezelfde manier behoudt Blickle zich het recht voor om deze service zonder voorafgaande opgave van redenen volledig of gedeeltelijk te stoppen.

De CAD voorwaarden voor gebruik worden aangevuld door de gegevensbeschermingsverklaring.